Amgylchedd

 

 

Ers i’r Dref Werdd gael ei sefydlu yn 2006, mae diogelu’r amgylchedd wedi bod yn brif amcan o’r prosiect a gobeithiwn barhau gyda’r gwaith holl bwysig yma ymhell i’r dyfodol.

Rydym wedi bod yn diogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd, gan weithio gyda gwirfoddolwyr, rhoi sgyrsiau a sesiynau addysg mewn ysgolion ac wedi cynnal grwpiau natur i blant.

Mae’r gwaith yma yn bwysig – mae’n dod a’r gymuned at ei gilydd, yn hyrwyddo edrych ar ôl ein amgylchedd a’r pwysigrwydd o warchod y ddaear.

Ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol…

 

Amcanion Prosiect 4 : Amgylchedd
 • Diogelu holl afonydd y fro.
 • Rheoli rhywogaethau ymledol – yn benodol Llysiau’r Dial, Rhododendron Ponticum a Jac y Neidiwr.
 • Creu golosg yn defnyddio pren y Rhododendron Ponticum.
 • Datblygu coedlan / perllan gymunedol.
 • Plannu coed brodorol.
 • Datblygu mwy o fannau gwyrdd cymunedol.
 • Cynnal gweithgareddau natur i blant.
 • Cynnal gweithgareddau natur i oedolion.
 • Cynnig cyfleon gwirfoddoli.
 • Cynnig cyfleon hyfforddiant.
 • Darparu bagiau baw cŵn i’r gymuned.
 • Annog ailgylchu a lleihau effaith negatif ar yr amgylchedd.

 

Beth yw eich barn?

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer