Amgylcheddol

Fel rhan o’r prosiect loteri mae gan y Dref Werdd ochr sydd yn gweithredu’n amgylcheddol. Mae wedi rhannu fyny i dri ran gwahanol ac mae’n bosib i chi wirfoddoli gydag ymhob un.

  • Rydym yn gwarchod ac amddiffyn afonydd y Fro gan sicrhau bod does yna ddim llygredd yn cronni a bod bywyd gwyllt yn cael cyfle i ffynnu. Gallwch ddarllen ymhellach ynglŷn â’n gwaith afonydd fan hyn.

 

 

  • Mae’r Dref Werdd yn rheoli’r planhigyn ymledol Rhododendron ponticum ym Mro Ffestiniog oherwydd y niwed tymor hir mae’n cael ar blanhigion ac anifeiliaid brodorol. Tydi Blaenau Ffestiniog ddim o fewn Parc Cenedlaethol Eryri tydi eu prosiect gwaredu ddim yn gallu cael ei weithredu yma. Gallwch ddarllen ymhellach am y pwnc fan hyn.

 

  • Y drydedd ran o’r ochr amgylcheddol ydi datblygu mannau gwyrdd o fewn Bro Ffestiniog er mwyn lles y gymuned a’i thrigolion. Erbyn nawr rydym yn gweithredu ar dri man gwahanol yn Blaenau Ffestiniog, Tanygrisiau a Llan Ffestiniog ac gallwch ddysgu mwy amdanynt fan hyn.

Save

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer