Bwyd

 

 

Bydd ein prosiect bwyd yn ffocysu ar ddod â’n cymuned at ei gilydd dros fwyd sydd wedi ei ‘achub’ rhag ei daflu i ffwrdd.

Mae archfarchnadoedd yn taflu miliynnau o dunnelli o fwyd pob blwyddyn. Dywedir fod 70% o salad sydd wedi eu bagio a 40% o afalau yn mynd heb eu gwerthu a bron i hanner yr eitemau becws yn mynd yn wastraff! Mewn oes ble mae 14 miliwn o bobl y DU yn byw mewn tlodi, ‘does dim synnwyr yn yr holl fwyd bwytadwy yn cael ei wastraffu. Yn ein cynllun bwyd, byddwn yn casglu bwyd dros ben gan archfarchnadoedd lleol ac yn ei roi allan i’n cymuned drwy ffurf rhewgell gymunedol a/neu drwy greu prydau a’i gweini ar ffurf ‘talwch os mynnwch’. Bydd cyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar gyfer pob elfen o’r prosiect yma.

 

Amcanion Prosiect 3 : Bwyd
  • Lleihau gwastraff bwyd er mwyn helpu’r amgylchedd – atal bwyd sy’n gwbl fwytadwy rhag cael ei wastraffu.
  • Sicrhau fod neb yn ein cymuned yn llwgu tra bod bwyd ar gael.
  • Cryfhau ein cymuned drwy ddod a phobl at ei gilydd.
  • Cyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith.
  • Dysgu ein cymuned/ysgolion am yr amser, egni a gofal sydd yn mynd i mewn i dyfu bwyd a’r holl filltiroedd y mae’n teithio i ein cyrraedd.
  • Sefydlu rhewgell gymunedol – galluogi bwyd fyddai yn mynd yn wastraff o sefydliadau a chartrefi i gael eu rhannu o fewn y gymuned.
  • Darparu prydau bwyd cymunedol – creu prydau pan fod y bwyd dros ben yn ddigonol ar ffurf ‘talwch os mynnwch’.
  • Cynnal gweithdai rhannu sgiliau dros rannu prydau bwyd.
  • Gweithdai coginio.
  • Tyfu bwyd cymunedol e.e. Defnyddio perlysiau o’r ardd berlysiau cymunedol a llysiau o ein mannau gwyrdd.

Beth yw eich barn?

 

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer