Cartref

Croeso i’r Dref Werdd!

Menter gymdeithasol a ariennir gan y Loteri ydym ni yn gweithio er llês yr amgylchedd a’r gymuned leol ym Mro Ffestiniog.

Cewch hyd i lu o wybodaeth ar ein tudalennau gan gynnwys gwybodaeth am ein prosiectau, cyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli, ffyrdd i arbed arian ac ynni yn y cartref, sut ‘rydym yn gwarchod ein hamgylchedd lleol a rheoli gwastraff bwyd.

Gwyliwch ein fideo isod i ddysgu mwy amdanon.

Gweler y dudalen yma i weld ein heffaith hyd yn hyn.

Croesawir unrhyw adborth a gallwch gysylltu gyda ni yma.

Diolch am ymweld â ni!

 

PEDAIR CAINC Y DREF WERDD

Prosiect cymunedol amgylcheddol Bro Ffestiniog

Y Dref Werdd - Ynni

YNNI

  • Taclo tlodi tanwydd
  • Lleihau defnydd ynni
  • Cyngor ynni annibynnol

Y Dref Werdd - Amgylchedd

AMGYLCHEDD

  • Diogelu cynefinoedd ac afonydd
  • Datblygu mannau gwyrdd
  • Rheoli Rhododendron

Y Dref Werdd - Skills

SGILIAU

  • Sesiynau Cynefin a Chymuned i blant
  • Hyfforddiant sgiliau cadwraeth a chefn gwlad

Y Dref Werdd - Food

BWYD

  • Ymwybyddiaeth gwastraff bwyd
  • Gweithdai ymgyrch Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff

Save

Save

Save

Symud i'r bar offer