Ein Dyfodol

Y Dref Werdd : 2018 – 2021

Dros y dair mlynedd diwethaf, ‘rydym wedi bod yn gwrando ar lais ein cymuned am yr hyn y mae nhw ei eisiau gan y Dref Werdd…

Dilynnwch y dolenni isod er mwyn dysgu am gynlluniau arfaethedig y Dref Werdd ar gyfer y tair mlynedd nesaf.

Ar waelod pob tudalen, yn cynnwys y dudalen hon, mae’n bosib llenwi ffurflen er mwyn mynegi eich barn ar y prosiectau.

‘Rydym yn awyddus iawn i glywed beth rydych yn feddwl o’r syniadau yma… Oes ganddoch syniadau eich hunain?  Oes elfennau cryfach na eraill? Oes rhywbeth ar goll?

Mae eich barn chi yn bwysig. Os gwelwch yn dda, dywedwch eich dweud!

Byddwn yn ddiolchgar iawn o’ch cymorth yn yr ymgynghoriad hwn.

Diolch yn fawr am eich amser.

Prosiect 1 : Trechu Tlodi

Prosiect 2 : Presgripsiynu Gwyrdd

Prosiect 3 : Bwyd

Prosiect 4 : Amgylchedd

Prosiect 5 : Prosiect Diwastraff

 

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer