Gwastraff Bwyd

Bryste, Lerpwl, Caerdydd, Llundain, Blaenau Ffestiniog…

Be sy gan rain yn gyffredin meddwch chi?

Drwy ein hyfforddiant gan WRAP Cymru ‘da ni’n falch iawn o fedru deud fod Y Dref Werdd yn barod i arfogi’n trigolion hefo’r wybodaeth a’r triciau diweddaraf i daclo gwastraff bwyd.

Prin iawn ydi’r cyfleoedd i gael gafael ar y broblem y tu allan i’r dinasoedd, felly ‘da ni’n hynod lwcus i gael y cyfle i rannu’r wybodaeth yma yn y fro.

Mae toreth o wybodaeth gennym mewn sawl ffurf – mae cyflwyniadau (lled!) ffurfiol gennym, ynghyd a phosau a gemau – jyst y peth i’ch clwb, dosbarth neu gymdeithas, neu hyd yn oed i grwp o ffrindia’ sydd isho noson bach yn wahanol, a chyfle i ddysgu sut i arbed arian.

‘Da ni’m yn sôn am geiniog neu ddwy yn fama.

Os nad ydach chi’n ein coelio, dyma’r ymchwil diweddaraf gan WRAP.
Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer