Gwirfoddoli

Pam Gwirfoddoli?

Ein 10 rheswm gorau i wirfoddoli

 • Mae’n dda i’ch iechyd ac yn lleihau straen
 • Gall wella cyfleon gyrfa ac eich CV
 • Mae’n gyfle i ennill sgiliau newydd
 • Mae’n ffordd o roi’n nôl i’r gymuned
 • Ffordd dda o wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd
 • Gall fod yn help i ddysgu iaith newydd
 • Hyrwyddo twf personol a hunan-gyfrifiaeth
 • Mae’n help i’r amgylchedd
 • Mae’n gwneud gwahaniaeth mawr
 • Mae’n HWYL!

Wedi archwiliad gan y Swyddfa Cabinet fe ddarganfuwyd fod y tri phrif reswm am wirfoddoli yn gysylltiedig gyda’i lles personol.

 • I wella pethau a helpu pobl.
 • Achos sydd yn meddwl rhywbeth i’r unigolyn.
 • I gyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau.

Mae gwirfoddoli’n cael ei ddiffinio fel “gweithgaredd sy’n cynnwys treulio amser yn rhad ac am ddim gan unigolion neu grŵp sy’n gweithredu i wella’r amgylchedd neu berson heb iddynt fod yn perthyn trwy deulu”.

Drwy wirfoddoli gallech chi elwa mewn nifer o ffyrdd gwahanol yn ôl ymchwil gan y ‘Gronfa Loteri Fawr’;

 • Adeiladu mwy o hyder i ddelio gyda chyrff a gwasanaethau cyhoeddus.
 • Mae gwaith gwirfoddoli’n gwneud i unigolion teimlo’n fwy o ran o’r gymuned, sy’n fesur allweddol o les cymdeithasol.
 • Mae gan unigolion sy’n gwirfoddoli iechyd corfforol a meddyliol gwell nag unigolion sydd ddim yn gwirfoddoli, gyda sawl gwaith ymchwil yn dangos bod iechyd unigolion yn gwella wrth dreulio’i hamser yn gwirfoddoli.
 • Mae cyfleoedd gwirfoddoli’n helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau ‘meddal’ sydd yn gysylltiedig â lles personol, fel hyder, hunan-barch, sgiliau cymdeithasol gwell, rhwydweithiau a chodi eu dyheadau.
 • Ehangu eu gorwelion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, cysylltwch yma.

Save

Save

Save

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer