Hyfforddiant

Ein bwriad yw i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant i’r gymuned lleol gyda sgiliau cefn gwlad wrth dargedu pobl ifanc a’r di-waith. Dros y dwy flynedd nesaf rydym wedi gwneud hyfforddiant mewn amrywiaeth o weithgareddau sydd yn cynnwys dysgu sut i ddefnyddio pladur, cyrsiau strimio a ‘brushcutting’, defnydd o lli-gadwyn a chyrsiau walio cerrig sych.

Mae cynlluniau ar y gweill i gynnig pecyn hyfforddiant mewn partneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai ble byddwn yn cynnig hyfforddiant mewn sgiliau sylfaenol, llythrennedd cyfrifiadurol ac sesiwn amgylcheddol.

Os oes unrhyw anghenion hyfforddiant gyda chi o fewn y sector amgylcheddol, cysylltwch gyda ni ac mi wnewn ei gorau i’ch helpu chi.

Hyfforddiant strimio a ‘brushcutting’
Criw Cae Bryn Coed yn derbyn hyfforddiant pladuro

 

 

 

 

 

 

 

Adeiladu bocsys adar

 

Hyfforddiant gwneud cysgodfan helyg

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer