Y Tîm

Y Dref Werdd - Gwydion

Gwydion

Mae Gwydion yn gyfrifol o redeg y prosiect o dydd i ddydd ac wedi bod yn gweithio i’r Dref Werdd ers 2007. Mae o’n gyfrifol o gefnogi’r staff wrth datblygu’r prosiectau, cyllideb y prosiect ac yn darparu diweddariadau ac datblygiadau i’r bwrdd o gyfarwyddwyr mewn cyfarfodydd rheolaidd.

Mae Gwydion yn wreiddiol o Groesor ac wedi byw ym Mlaenau am bron i 10 mlynedd, erbyn heddiw, mae’n byw ym Mhorthmadog. Mae ganddo dau o blant, Caleb, 7 ac Elenid, 3, a mae o’n hoff o dreulio gymaint o amser gyda nhw a sy’n bosib.

Mae o’n hoff o ran fwyaf o weithgareddau sydd yn yn yr awyr agored, yn enwedig dringo, rhedeg a cherdded y mynyddoedd ac wrth ei fodd yn trafeilio.

Y Dref Werdd - Meilyr

Meilyr

Mae Meilyr yn dod o Ddolgellau yn wreiddiol ond bellach mae’n byw yn
Nghaernarfon hefo’i bartner a’u dau o blant.

Mae materion sy’n ymwneud ag ynni a’r amgylchedd wedi wedi corddi a
diddori Meilyr erioed.

Yn ei amser hamdden mae’n hoff o goginio, ffidlan hefo cyfarpar
cerddorol electroneg, a chwarae’r piano yn wael.

Y Dref Werdd - Daniel

Daniel

Mae Daniel yn gyfrifol am brosiectau amgylcheddol Y Dref Werdd ers 2016, sydd yn cynnwys rheoli rhododendrons yn y Fro, gwarchod ein hafonydd, datblygu mannau gwyrdd a chynnig cyfleoedd gwirfoddoli ag hyfforddiant sgiliau i drigolion yr ardal.

Dal i fyw ym Montnewydd mae Daniel ar ôl cael ei fagu yn y pentref ger Caernarfon. Mae o wedi cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth ers blynyddoedd gan gynnwys astudio Sŵoleg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ei ddiddordebau’n cynnwys pêl-droed, rygbi, golff ac wrth gwrs yr awyr agored. Mae’n treulio’i amser hamddenol yn mynd a’i gwn, Sion a Siân am dro gan gynnwys darllen ambell i lyfr.

Non

Mae Non wedi bod yn gweithio fel Swyddog Cyswllt Y Dref Werdd ers Hydref 2016. Mae hi’n gyfrifol am gysylltu â’r gymuned, gwneud gwaith gweinyddol y cwmni, helpu gyda phrosiectau ynni ac amgylcheddol ac am ddelio gyda ymholiadau yn y siop.

Wedi byw ym Mlaenau y rhan fwyaf o’i bywyd, mae hi wrth ei bodd yn y mynyddoedd ac yn byw mewn cymuned mor agos a ni allai feddwl am unlle gwell i fagu ei thri o blant.

Yn ei amser sbar, mae hi’n mwynhau cerdded, garddio a choginio.

Heb anghofio ein gwirfoddolwyr anhygoel…

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer