Ynni

Y gwir poenus amdani, dim otch ar ymchwil bwy ‘da chi’n edrych – mae prisiau tanwydd yn cynyddu.

Mi fedrwn ni drafod hyd ddydd y farn am bwy neu be sydd ar fai, ond mae un peth yn saff – y ffordd ora o’i chwmpas hi ydi defnyddio llai yn lle cyntaf!

Felly os oes diddordeb gennych I wybod sut I fynd o’i chwmpas hi, neu angen gwybod mwy am y naill beth neu’r llall, cysylltwch drwy ffon/e-bost.

Gan amlaf, y peth cyntaf sydd anen ei wneud ydi sicrhau eich bod yn cael y fargen orau gan eich cyflenwr ynni. Mae yna lot o falu awyr ynghlwm a’r pwnc – cewch y gwir gennym ni bob tro, a hynnu yn gwbl annibynnol.

Wedi innni wneud hyn medrwn gynnig pethau mwy mentrus –  teclyn defnyddiol iawn yw ein camera is-goch. Mae’n eing alluogi I ddarganfod yn unionl le mae’r gwres yn dianc o’ch tŷ – gallem yna eich cynghori, ac mewn rhai achosion darparu, a datrys diffygion drafftiau.

Yn ogystal a hyn, mae mesuryddion trydan bach taclus gennym sy’n gallu cael eu gosod yn ddidrafferth yn eich tŷ. Mae modd i chi, gyda’n cymorth, eu defnyddio er mwyn creu darlun manwl o’ch defnydd o drydan, a drwy hynny, darganfod ffyrdd o wneud defnydd craffach ohono.

Yr oll sydd ei angen gennych chi i wireddu’r hyn oll, a mwy yw mymryn o’ch amser a’ch amynedd.

Rotaire ( cyfle i dreialu dull newydd o sychu dillad tu allan)

Ffoil Radiators (arbed gwres rhag cael ei amsugno i’r waliau)

Booster i’ch Radiator

WHD (ad-daliad o £140 oddi ar  fil trydan i’r rhai sy’n gymwys)

Cyfamod Y Gawod (cynllun i helpu arbed costau cnesu dwr)

Nadroedd Drafftiau (gweithdai I greu adnodd atal drafftiau traddodiadol)

Nyth (Cynllun tlodi tannwydd Llywodraeth Cymru)

Camera Fflir (Camera is-goch sy’n dangos yn glir lle ma’ch gwres yn dianc

Cyngor Ynni arbennigol

 

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer