Yr Effaith

…hyd yn hyn

 • 5 afon wedi clirio o sbwriel
 • 7 sgip llawn sbwriel wedi ei gwaredu ar ôl glanhau afonydd
 • Dros 700 awr gwirfoddol wedi ei cofnodi
 • Dros 70 acer o dir wedi ei glirio o rhywogaethau ymledol
 • 4 man gwyrdd cymunedol wedi ei datblygu
 • 1252 o fagiau baw cwn wedi ei rhoi allan am ddim
 • Dros 25 sesiwn addysg am yr amgylchedd
 • 1037 aelod o’r gymuned wedi gweithio gyda’r prosiect ynni
 • 2316 o gysylltiadau gydag unigolion wedi ei wneud ar draws y prosiect
 • 246 cais am Gostyngiad Cartref Cynnes – arbediad o £34,440
 • 97 neidr atal-drafftiau wedi ei rhoi allan am ddim
 • 41 monitor ynni ynghŷd â taflen cyfarwyddiadau i arbed £50 y flwyddyn i bob cartref – arbediad o £2,050
 • 63 amserydd cawod wedi ei rhoi allan – arbediad ar gyfartaledd o £22,680
 • 595 bylb LED ynni isel wedi ei gyfnewid – arbediad o £96,390 dros 12 mlynedd
 • 70 o gyfeiriadau cymwys i Nyth – cynllun Llywodraeth Cymru i daclo tlodi tanwydd e.e. boiler newydd
 • 7890 munud/132 awr o gyngor ynni
 • 67 o bobl wedi derbyn cymorth a chefnogaeth yn ymwneud â faterion llesiant
 • 29 plentyn wedi derbyn cymwyster John Muir ‘Discoverer’ ac ‘Explorer’ drwy gymryd rhan yn Cynefin a Chymuned i Blant
 • 9 plentyn wedi cymryd rhan mewn cwrs ar y cyd gyda Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i dderbyn cymwyster John Muir ‘Conservationist’
 • 12 o fobl wedi cwblhau cwrs Cymorth Cyntaf
 • 2 gwirfoddolwr wedi gwneud cwrs ‘Cross Cutting and Chainsaw Maintenance’
 • 2 gwirfoddolwr wedi gwneud cwrs Torri Coed
 • 2 gwirfoddolwr wedi gwneud tri cwrs i sicrhau defnydd diogel o plaladdwr
 • 1 gwirfoddolwr wedi gwneud cwrs Peiriant Malu Coed
 • 1 gwirfoddolwr wedi gwneud cwrs Bioddiogelwch
 • 2 gwirfoddolwr wedi gwneud cwrs ‘Strimming and Brushcutting’
 • 10 o fobl wedi cyflawni cwrs Pladuro gyda Cadwch Gymru’n Daclus
 • 6 o fobl wedi cwblhau cwrs Walio Cerrig Sych gan Lantra
 • 16 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn Gweithdy Graffiti
 • 64 o wirfoddolwyr wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau amgylcheddol

Save

Save

Save

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer